Nyheter

Om SIT

1910-2021:

Medlemmer
Verv
Teateraktivitet
Video, lyd, tekst
Revyhistorie
Visehefter
Indre liv

Om nettsidene

Kontakt ossOm desse nettsidene

Nettsidene er laga i samband med 100-årsjubileet til SIT hausten 2010. Målet er å legge ut mest mulig informasjon av ulikt slag.

Så langt arbeider desse med prosjektet, med ei viss arbeidsdeling (du må justere adressene litt om dei skal fungere):

Truls Gjestland (Truls.Gjestland (a) sintef.no)
(før 1960 + 1960-talet + mykje i tida etter)

Svein Gladsø (svein.gladso (a) hf.ntnu.no)
(seint 1970-tal og ei god stund etter det)

Idar Lind (idar (a) lind.no)
(seint 1970-tal og 1980-talet + teknisk ansvarlig)

Ralph Bernstein og Eli-Annik Jensen Bernstein (ralph.w.bernstein (a) idex.no)
(1980-talet)

Marit Sofie Todal (marit.todal (a) stfk.no)
(frå 1985 og ut på 1990-talet)

Lars Nordbryhn (hillbill (a) frisurf.no)
(midtpartiet av 1990-talet)

Eivind Vrålstad (eivind.vralstad (a) gmail.com)
(2000-talet + SIT-web & arkivar & lyd- og videofilansvarlig)

Den som har gode idear kan kontakte oss. Dette kan gjelde materiale som kan leggas ut (tekst, foto, lyd, video), tankar om utforminga av nettstaden - eller kanskje du har lyst til å vera med på det praktiske arbeidet med å fylle sidene med innhald. Ikkje alle periodar er like godt dekte.

Generell kontaktadresse for nettsida er sit-web (a) samfundet.no.

Henvendelser til SIT går til sit-styret (a) samfundet.noHer kan også noverande og tidligare medlemmar av SIT få passord slik at dei sjøl kan redigere delar av informasjonen som er lagt ut.


Webansvarlige:
sit-web (a) samfundet.no
og Idar Lind

Rediger


Finner du feil eller mangler? Har du gode ideer? Kontakt de ansvarlige!