Nyheter

Om SIT

1910-2021:

Medlemmer
Verv
Teateraktivitet
Video, lyd, tekst
Revyhistorie
Visehefter
Indre liv

Om nettsidene

Kontakt ossMedlemmer av Studentersamfundets Interne Teater

Lista over medlemmer fra 1910 og oppover er på ingen måte fullstendig. Systemet med fast kostyme- og kulissegjeng er av relativt ny dato. For tidligere tider kan det også være vanskelig å skille mellom «ekte» medlemmer og eksterne. Korrigeringer og tilføyelser mottas med takk.


Vis: | Aktive | Alle | Skuespiller | Kostyme | Kulisse |
Vis: | Alle 1910-2021 | Pangsjonister | Kostyme | Kulisse | Katter | Eksterne | Fornavn | Kronologisk |

Abrahamsen, Islin. Ridder 1977.
Afseth, Sofie (Boffseth). Ridder 2019.
Albertsen, Per Hjort. Ridder 1955.
Amlie, Thor. Ridder 1947.
Andersen, Geir Angar. Ridder 1961.
Andersen, Thomas. Ridder 2013.
André, Thea Harnes. Ridder 2017.
Andvig, Finn. Ridder 1939.
Arge, Njål. Ridder 1965. Kommandør 1967.
Arnesen, Kari. Ridder 1985.
Arnstad, Mette. Ridder 1975.
Arntzen, Annett. Ridder 1983. Kommandør 1985.
Arnulf, Tom Christian. Ridder 1973.
Arvesen, Ole Peder. Ridder 1935. Kommandør 1959. Storkors 1969.
Aukrust, Karen. Ridder 2005.
Aune, Marit Moum. Ridder 1987. Kommandør 1989.
Ausland, Liv Hanson. Ridder 1985.


Bakke, Bitte. Ridder 2000.
Bakke, Hans Anton. Kommandør 1945.
Bakken, Brynjar Larssen. Ridder 2017.
Bakken, Håvard. Ridder 1985.
Bakken, Tore Johs.. Ridder 1981. Kommandør 1987.
Barth, Fredrik. Ridder 1927. Kommandør 1929. Storkors 1953.
Berg, Peter. Ridder 1975.
Bergan, Carl. Ridder 2015.
Bergman, Eli. Ridder 1989.
Bern, Hilde Roald. Ridder 1981.
Bernstein, Eli-Annik Jensen. Ridder 1987. Kommandør 1989.
Bernstein, Ralph W.. Ridder 1985. Kommandør 1985.
Berntsen, Henrik Wyller. Ridder 1997.
Bjerke, Kari. Ridder 1957.
Bjørkvik, Anne. Ridder 1981.
Bjørnstad, Gunhild Brænne. Ridder 2003.
Bogstrand, Jørund. Ridder 1997.
Brandtzæg, Anton. Ridder 1923. Kommandør 1959.
Brandtzæg, Øyvind. Ridder 1999.
Braut, Signe. Ridder 2013.
Brekke, Eva Mari Førland. Ridder 2015.
Brekke, Jon Egil. Ridder 1975.
Brennhovd, Hilde. Ridder 1995.
Brinchmann, Ludvig. Ridder 1917.
Brochmann, Odd. Kommandør 1933. Storkors 1953.
Buø, Erle Nordmo. Ridder 2009.
Bye, Tore. Ridder 1971.
Bøhm, Hans Einar. Ridder 1953.
Børheim, Anders Ørvar. Ridder 1937.
Bøthun, Dag. Ridder 1981.
Baalsrud, Gaute. Kommandør 1955.


Carlsen, Torfinn. Ridder 1969. Kommandør 1971. Storkors 1975.


Djuve, Mari Brekke. Ridder 2019.
Dobloug, Andrea. Ridder 2013.
Drageset, Brit. Ridder 1971.
Dreier, Per. Ridder 1955.
Dæhlen, Gunnar. Ridder 2007.


Egeberg, Adolf. Ridder 1921. Kommandør 1923.
Egede-Nissen, Stig. Ridder 1933.
Eidsvik, Karl. Ridder 1961. Kommandør 1963.
Elmenhorst, Aage (Pedersen). Ridder 1922. Kommandør 1925.
Eriksen, Christian. Ridder 2013.
Eriksen, Ole Henrik. Ridder 1981.
Ervik, Kristianne Victoria Landstad. Ridder 2001.
Eskedal, Irene. Ridder 2009.
Espenes, Gry Hege. Ridder 1993. Kommandør 1997.
Evensen, Nora. Ridder 1995. Kommandør 1997.


Fabritius, Knut. Ridder 1963. Kommandør 1965.
Fagerslett, Eirik. Ridder 2017.
Fanfare, Mikkel Andreas. Ridder 2009.
Farestveit, Trond-Atle. Ridder 2005. Kommandør 2009.
Feinsilber, Louis. Ridder 1937. Kommandør 1939.
Fiskum, Dordi. Ridder 1975. Kommandør 1977.
Flaten, Jonas Boym (Boymen). Ridder 2015. Kommandør 2019.
Flatmo, Håvard. Ridder 1999.
Fluge, Vilde. Ridder 2013. Kommandør 2015.
Fodnes, Lars Edvard. Ridder 1999.
Fougner, Gunnar. Ridder 1933.
Fredriksen, Ida. Ridder 1977.
Fremo, Silje Wendelborg. Ridder 1993.
Furnes, Sølvi. Ridder 1981.
Furunes, Lars Jakob. Ridder 2019.


Gärtner, Conrad. Ridder 1925. Kommandør 1929.
Gausen, Are Moa. Ridder 2011.
Gjelsten, Therese Karoline Borhaug. Ridder 2013.
Gjervan, Ellen Karoline. Ridder 1993. Kommandør 1997. Storkors 2013.
Gjestland, Haavard. Ridder 1971. Kommandør 1977.
Gjestland, Marthe (Leegaard). Ridder 1967. Kommandør 1999.
Gjestland, Truls. Ridder 1967. Kommandør 1969. Storkors 1975.
Gladsø, Svein. Ridder 1979. Kommandør 1983.
Grann, Frøydis (The Queen). Ridder 2019.
Granviken, Sissel. Ridder 1973. Kommandør 1977.
Grimsmo, Bjørn. Ridder 2015. Kommandør 2017.
Grov, Arve Bjelland. Ridder 1999.
Grønskag, Kristofer. Ridder 2011.
Grændsen, Ingrid. Ridder 2011. Kommandør 2015.
Guilford, Fredrich William. Ridder 1922.
Gulliksen, Ivar. Ridder 1913.
Guttormsen, Odd. Ridder 1925.


Hadler, Mads. Ridder 2001.
Halland, Alfhild. Ridder 1977.
Hansen, Tor Langvik. Ridder 1959.
Hansteen, Valdemar. Ridder 1983.
Hartvig, Per. Ridder 1965.
Haugen, Arild. Ridder 1989.
Haugerud, Marie Riiser. Ridder 2017.
Haugland, Eivind. Ridder 2013.
Heber, Gustav. Ridder 1939.
Heggem, Tor Gunnar. Ridder 1975. Kommandør 1989.
Heje, Arnfin. Kommandør 1913.
Hilde, Trond. Ridder 1991.
Himberg-Larsen, Ola (Humbugen). Storkors 1975.
Hoel, Erik. Ridder 1957.
Holst, Olav T.. Kommandør 1913. Storkors 1957.
Holter-Hovind, Anne. Ridder 2001.
Hovde, Sunniva. Ridder 2005.
Hysing, Thor. Ridder 1969.
Hytten, Anne Karen. Ridder 1975.
Høyem, Knut. Ridder 1971.


Iestra, Siri Rørholt. Ridder 1973.
Ingvaldsen, Kirsten. Ridder 1961.
Irgens, Paul Egil. Ridder 1959. Kommandør 1969.


Jacobsen, Line Rude. Ridder 2017.
Jacobsen, Live. Ridder 2017.
Jacobsen, Pia (Marit). Ridder 1983. Kommandør 1985.
Jacobsen, Rolv. Ridder 1937.
Jarstein, Mari. Ridder 2005. Kommandør 2009.
Jemtland, Siri Nansen. Ridder 1955. Kommandør 1957.
Jemtland, Tor. Ridder 1951. Kommandør 1953.
Jensen, Kai. Ridder 1989.
Johansen, Randi Kramer. Ridder 1953. Kommandør 1955.
Johansen, Svein Oddvar. Ridder 1949.
Johnsen, Kristin. Ridder 1991.
Johnsen, Ole Kristian. Ridder 1965. Kommandør 1969.
Jones, Ann. Ridder 1983.


Kaul, Sigrun. Ridder 1961.
Kiberg, Gunnar. Ridder 1981.
Kiberg, Ulla. Ridder 1993.
Kirkeby, Eivind Jahr. Ridder 2017.
Kiær, Henrik Lassen (Tit Kiær). Ridder 1921. Kommandør 1923. Storkors 1953.
Kjeldsberg, Kristina. Ridder 1997.
Kjeldsberg, Per Gunnar. Ridder 1991.
Klemetsrud, Karin. Ridder 2001.
Kleve, Per. Ridder 1983.
Knagenhjelm, Hans Olav. Ridder 1975.
Knudsen, Tor. Kommandør 1913.
Knutsen, Joakim Hellebø. Ridder 2019.
Krag, Preben Kielland. Ridder 1935.
Kristiansen, Hans. Ridder 1951. Kommandør 1955.
Kristoffersen, John. Ridder 1963.
Krüger, Frida. Ridder 1999.
Kummeneje, Ingrid Elisabet (Selnes). Ridder 1993. Kommandør 1999.
Kvam, Kristian Aarvåg. Ridder 2019.
Kvaal, Kari. Ridder 1977.
Kåberg-Nilsen, Sissel. Ridder 1997.
Kåran, Sigurd. Ridder 1915.


Langdalen, Erik. Ridder 1957.
Langerud, Randi. Ridder 1989.
Langtangen, Hilde. Ridder 2001.
Larsen, Arne Bang. Ridder 1949.
Larsen, Aurora Schønfeldt. Ridder 2019.
Larsen, Ulrikke Schønfeldt. Ridder 2019.
Larssen, Erik. Ridder 1967.
Lefring, Elsa Pusa. Ridder 1945.
Lenningsvik, Tom-Stian. Ridder 2005.
Lie, Kjersti. Ridder 1969. Kommandør 1971.
Lien, Øyvin. Ridder 1951.
Lilleng, Nina Foss. Ridder 2003.
Lind, Idar. Ridder 1981. Kommandør 1985. Storkors 2011.
Lindboe, Asbjørn. Kommandør 1919. Storkors 1922.
Lorentzen, Gustav. Ridder 1971. Kommandør 1971.
Lorentzen, Håvard Trøite. Ridder 1997.
Lund, Kjell. Ridder 1949.
Lundekvam, Hans Konrad. Ridder 1995.
Lyngar, Ulf Harald. Ridder 1963.
Løkken, Silje Aurora. Ridder 2011.
Lønvik, Kari. Ridder 1987. Kommandør 1991.
Lønvik, Siri. Ridder 1987. Kommandør 1991.


Marthinussen, Henrik. Ridder 1975.
Mathiesen, Hans. Ridder 1957.
Mathiesen, Ida Holth. Ridder 2009.
Megård, Maja. Ridder 1999. Kommandør 2001.
Mikkelsen, Inger (Mikro, Inger Mikkelsen Røsoch). Ridder 1945.
Minken, Sunneva. Ridder 2015.
Mjønes, Johan. Ridder 2001.
Moe, Berent Andreas (Bente Moe). Ridder 1949. Kommandør 1951.
Moe, Erik. Ridder 1961.
Moen, Anne Brit. Ridder 1987.
Motrøen, Henriette. Ridder 2017.
Moum, Kari Levang. Ridder 1973.
Moum, Ola. Ridder 1973.
Mustaparta, Silja. Ridder 2001.
Myhr, Kjell Ivar. Ridder 1991. Kommandør 1993.
Myrtveit, Ingrid. Ridder 1997.
Møller, Fredrik. Ridder 1927.
Mæhlen, Ola Isaac Høgåsen. Ridder 2019.


Nansen, Odd. Ridder 1923. Kommandør 1925. Storkors 1953.
Nekså, Petter. Ridder 1985.
Nergaard, Ivar. Ridder 1993. Kommandør 1995.
Nesbø, Per. Ridder 1983.
Nesheim, Marianne. Ridder 1991.
Nielsen, Otto. Ridder 1933. Kommandør 1969.
Nilsen, Hans Jacob "Rocambole". Ridder 1919. Kommandør 1921.
Nilsen, Hans Petter. Ridder 1995.
Nitter, Peter Lorentz. Ridder 1997.
Nordbotn, Tori. Ridder 1973.
Nordbryhn, Lars. Ridder 1997.
Nordstrøm, Kristin. Ridder 1987. Kommandør 1989.
Nowacki, Fritz. Ridder 1967.
Nygreen, Laila. Ridder 2015.
Næss, Martin (Hertugen). Ridder 2019.


Olsen, Perry "Per Jørgen". Ridder 2009.
Opperud, Knut. Ridder 1993.


Paulsen, Håvard. Ridder 2007.
Pedersen, Marita. Ridder 2007.
Pedersen, Stian Hovland. Ridder 1999.
Pedersen, Tina. Ridder 2003.
Pihl, Astrid Elisabeth. Ridder 2007.
Platou, John Oscar Stoud. Ridder 1935.
Poulson, Halvor. Ridder 1963.


Rasmussen, Lise Regine. Ridder 1993.
Raunsgard, Mari. Ridder 2009. Kommandør 2011.
Refseth, Magnus. Ridder 2009.
Renolen, Åse. Ridder 1989.
Riese, Lars. Ridder 1995.
Rimestad, Magne. Ridder 1985.
Rinnan, Frode. Ridder 1929. Kommandør 1955.
Rokseth, Lillian Sve. Ridder 2007.
Rosén, Sidsel. Ridder 1985.
Rossen, Eivind. Ridder 1985. Kommandør 1989.
Rygh, Helge. Ridder 1985.
Rystad, Johanne. Ridder 2017. Kommandør 2019.
Rødland, Fredrik Martin. Ridder 1995.
Rødset, Marita. Ridder 1985. Kommandør 1987.
Røed, Margrethe. Ridder 2001.
Rørholt, Vibeke. Ridder 1989. Kommandør 1993.
Raarer, Sigurd. Ridder 1913.


Samstad, Odd. Ridder 1971.
Sandvik, Håkon. Ridder 1965. Kommandør 1967.
Saue, Sigurd. Ridder 1991.
Saugestad, Finn. Ridder 1935.
Schistad, Ole Lind. Ridder 1913.
Schøyen, Erik. Ridder 2001.
Selven, Torbjørn. Ridder 2001.
Simensen, Eli Anne. Ridder 2005. Kommandør 2007.
Simonsen, Cathrine. Ridder 1993.
Sissener, Jan. Ridder 1955. Kommandør 1957.
Siverts, Lise Beate. Ridder 1981.
Sjølie, Per. Ridder 1951. Kommandør 1955.
Skagen, Harald (Pætti, Harald Pettersen). Ridder 1927. Kommandør 1929.
Skallerud, Martin. Ridder 2003. Kommandør 2005.
Skjær, Gudmund. Ridder 2009.
Skjåk, Endre. Ridder 2003. Kommandør 2011.
Skorgen, Per Arild. Ridder 1985. Kommandør 1989.
Skorild, Ann-Kristin Solberg. Ridder 2013.
Slaattsveen, Synnøve. Ridder 1985.
Snustad, Ingrid (Snus). Ridder 2013. Kommandør 2017.
Solbak, Ragnhild Lian. Ridder 2007. Kommandør 2010.
Solbu, Marit. Ridder 1981.
Solheim, Nils Petter (Solem?). Ridder 1953.
Sollie, Hege. Ridder 1987.
Stabell, Nic. Ridder 1947.
Stangnes, Elin. Ridder 1991. Kommandør 1995.
Steine, Sunniva. Ridder 2003.
Stephansen, Maria. Ridder 2005.
Stormoen, Hans. Ridder 1929.
Storvik, Nina Elisabeth Nerbø. Ridder 2001. Kommandør 2001.
Strand, Morten. Ridder 1985.
Styri, Beate. Ridder 1989. Kommandør 1991.
Størset, Sigmund Østtveit. Ridder 2011.
Størseth, Ketil. Ridder 2003.
Svensen, Kristin. Ridder 1983.
Sørbøl, Øyvind Dalen. Ridder 2009.
Sørensen, Pernille. Ridder 2003.
Søyland, Tønnes. Ridder 1931.
Sæterdal, Anne. Ridder 1961. Kommandør 1963.


Tangnes, Gisle. Ridder 1991.
Taxt, Henning. Ridder 2009.
Tellefsen, Tarjei Kufaas. Ridder 2007.
Thaulow, Haakon. Ridder 1967.
Thaulow, Sven Størmer. Ridder 1999.
Thornton, Jens. Ridder 1915.
Todal, Marit Sofie. Ridder 1989. Kommandør 1991. Storkors 2003.
Toftevaag, Trond. Ridder 1971. Kommandør 1975. Storkors 1983.
Tollan, Bjørn Asle. Ridder 1981. Kommandør 1983.
Tollefsen, Lisa. Ridder 2003. Kommandør 2005.
Tranum, Ingar. Ridder 1987.
Tromsdal, Roar. Kommandør 1975.
Trætteberg, Ola. Ridder 1987.
Trætteberg, Olav. Ridder 1921.
Tunold, Tore. Ridder 1961. Kommandør 1963.
Tønseth, Tore. Ridder 1955. Kommandør 1957.
Tøsse, Sunniva Eikeland. Ridder 2007.


Udbye, Anne Isabel. Ridder 1987.
Ueland, Arne. Ridder 1987.
Ulvund, Marte. Ridder 2005.
Urkedal, Vilde Traagstad. Ridder 2019.
Utler, Olav. Ridder 1959. Kommandør 1961.


Vargset, Ine Ingrid. Ridder 2019.
Venås, Christoffer. Ridder 2015.
Vik, Peter. Ridder 1989.
Vium, Mats Skjævesland. Ridder 2015.
Voss, Kjell. Ridder 1947.
Vrålstad, Eivind. Ridder 2011. Kommandør 2013.


Walløe, Kristine Lilleeng. Ridder 2011.
Wanvik, Kirsti. Ridder 1975.
Weider, Lars. Ridder 1969.
Wennesland, Einar. Kommandør 1913.
Wennevold, Ane. Ridder 2009.
Wessel, Annema Sødahl. Ridder 1973.
Wiedswang, Brit. Ridder 1983.
Wilhelmsen, Reidun. Ridder 1989. Kommandør 1993.
Wold, Ingrid. Ridder 2015.
Waade, Arne Michael. Ridder 1985. Kommandør 1987.


Ødegården, Torgeir Bryge. Ridder 2015.
Østigård, Tittin. Ridder 1981.


Aagaard, Tove Ingeborg Haugen. Ridder 1993.
Aam, Sverre. Ridder 1973. Kommandør 1983.
Aarnes, Sivert Ericson. Ridder 2013.
Aarskog, Rebekka. Ridder 2019.
Aas, Arne. Ridder 1955. Kommandør 1957.
Aasgaard, Per Usterud. Ridder 1945.


Webansvarlige:
sit-web (a) samfundet.no
og Idar Lind

Rediger


Finner du feil eller mangler? Har du gode ideer? Kontakt de ansvarlige!

 
Vis liste over endra sider.