Nyheter

Om SIT

1910-2019:

Medlemmer
Verv
Teateraktivitet
Video, lyd, tekst
Revyhistorie
Visehefter
Indre liv

Om nettsidene

Kontakt ossSIT 1910-1920
<<< SIT 2021-2030 --- SIT 1921-1930 >>>
Høst 1910

«3. desember 1910 la Olav T. Holst fram et forslag om at Samfundet skulle få sin egen teatergruppe. Det ble en livlig debatt på møtet, ettersom det kom et motforslag om at Samfundet heller burde holde ball for byens damer. Til sist ble det vedtatt å gjøre begge deler.» (Vår egen lille verden)

Mer om perioden 1910-11 i Studenter i den gamle stad.


Vår 1911

De to døve
Jomfruen - av Erik Bøgh
Studenterløier - av Jens Christian Hostrup, bearbeidet av Alexander Brinchmann
 
«Første forestilling besto av to små stykker, Jomfruen av Erik Bøgh og Studenterløier av Alexander Brinchmann, og ble satt opp i «Haandværkeren». Offentlig generalprøve var 9. mars 1911, med forestillinger de to påfølgende dagene. Trass i rosende omtale og fulle hus ble det et lite underskudd. Dette ble dekket ved å reise på «turné» til Steinkjer 27. mars, og sluttresultatet ble at teatersjef Ola Holst kunne overrekke Samfundet et overskudd på kr. 50,-.» (Vår egen lille verden)


Høst 1911

Mohrens sista suck - libretto Per Elfvik, musikk Julius Bagge og Petrus Blomberg - operaparodi
 
«9. desember ble for første gang operaparodien Mohrens sista suck framført, et stykke som alene skulle utgjøre en vesentlig del av repertoaret gjennom de kommende tiåra.» (Vår egen lille verden)


Vår 1912

Alt for Norge (1912) - Revy
Mohrens sista suck - libretto Per Elfvik, musikk Julius Bagge og Petrus Blomberg
 
«Vårsemesteret 1912 ble den ennå livskraftige revytradisjonen innledet med at Samfundsteateret satte opp Kristiania-revyen «Alt for Norge» [...] i Teaterbygninga i Prinsens gate.» (Vår egen lille verden)


Vår 1913

Maxis (1913) - Revy
 
«[Med premiere 5.mars] ble Maxis oppført i Samfundets nyervervelse Cirkus. Suksessen var [...] formidabel, Maxis ble i alt oppført 20 ganger. [...] Maxis hadde 21 roller, orkesteret besto av 30 mann - og studentene var 200 i antall.» (Vår egen lille verden)Vår 1915

Huttetu (1915) - Revy
 
«Vårsemesteret 1915 ble en bearbeidd utgave av Det store Lodd (som året før hadde ført til stort rabalder i Samfundet) satt opp under navnet Huttetu. Revyen ga underskudd, og velvillige fruer fra Trondheims societet berget Samfundets økonomi med en basar med variete samme høst.» (Vår egen lille verden)


1916

Eliassen og Tønnesen - Dialog


Vår 1917

Kvinden har ingen alder - av Verner Nielsen


Høst 1917

Baccarat (UKA 1917) - UKE-revy
 
«Baccarat var, som sine forgjengere, en bearbeidelse av en Kristiania-revy, men Samfundets egne krefter hadde satt et sterkere preg enn tidligere på sluttproduktet. [...] Asbjørn Lindboe [...] satte opp samtlige revyer fra 1917 til 1927.» (Vår egen lille verden)


1918

Ah!
Nero et Petronibus


Vår 1919

Hr Sakfører!


Høst 1919

Jazz (UKA 1919) - UKE-revy
 
«Jazz (1919) var en bekreftelse på at Trondheimsrevyene hadde funnet sin form. Revyene hadde et begrenset antall geografisk bestemte scenebilder, der ei rekke kjente persone- og hendelser var involvert. [...] Gjennom den usammenhengende handlinga gikk det alltid en student som på ulikt vis ble involvert i det utroligste. Og som store høydepunkter ventet publikum alltid drikkevisa, studentvisa og Trondhjemsvisa.» (Vår egen lille verden)


1920

Nero et Petronibus


<<< SIT 2021-2030 --- SIT 1921-1930 >>>


Webansvarlige:
sit-web (a) samfundet.no
og Idar Lind


Finner du feil eller mangler? Har du gode ideer? Kontakt de ansvarlige!