Nyheter

Om SIT

1910-2021:

Medlemmer
Verv
Teateraktivitet
Video, lyd, tekst
Revyhistorie
Visehefter
Indre liv

Om nettsidene

Kontakt ossSIT - 100 år i 2010

SIT er teatergruppa på Studentersamfundet i Trondhjem. Dette er en gjeng på ca 70 personer som har innslag på en rekke av styrets lørdagsmøter, og som også setter opp egne produksjoner. Under UKA har SIT ansvaret for alle teaterproduksjonene, ikke minst UKE-revyen.

Gruppa ble offisielt stiftet 3. desember 1910 og het da Studentersamfundets Teater (eller Samfundsteatret). Det «interne teater» var i utgangspunktet betegnelsen på «klikker av teatergutter som slår sig sammen og lager forestillinger bare beregnet for underholdning på møtene» (Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år). Gradvis ble Studentersamfundets Interne Teater det offisielle navnet. I programmet for Vær-i-tass (1937) står det «Produsent: S.I.T.» og «Kostymene fra atelier S.I.T.».

(Illustrasjonen viser SITs tilholdssted på nordre sideloft slik det var før ombygging på 90-tallet.)


Tidligere tilholdssteder

SIT flyttet til nordre sideloft senhøsten 1964. Da var hybel og kostymeloft omvendt i forhold til tegningen. Det ble foretatt en stor ombygging av hele Samfundet i løpet av 1964, og de fleste gjengene fikk nye hybler. SITs tidligere hybel lå på søndre sideloft, omtrent der Fotogjengen har mørkerom (tvers overfor Sanger´n). Dette kan man se på den klassiske tegningen fra Domino som Suppeteateret bruker som fast dekorasjon. Vegg i vegg med SIT (nærmere Sedlighetsdumpa) lå "Studentersamfundets Frivillige Undervisning" og da denne "gjengen" gradvis trappet ned sin virksomhet, okkuperte SIT også denne hybelen, og rev ned den mellomliggende veggen.

SITs nåværende kostymelager (på samme plan som Edgar) var tidligere mørkerom for FG. Før omflyttingen i 1964 hadde SIT kostymeloft i rommet inntil Kongsberg/Klubben med inngang fra rotunden utenfor Storsalen (der hvor Videokomitéen nå har kontor/verksted). Kostymeloftet ligger i dag i den nest øverste etasjen i den nå gjenbygde nordre bakgård, som ble gjenmurt i forbindelse med 75-årsjubileet i 1985.

SIT hadde "malerbu" for produksjon og delvis lagring av kulisser under 1. kvadrant (der Videokomitéen har lager i dag). Kulissegjengen har nå blitt flyttet til rommet under 4. kvadrant.

Etter gjennomføringen av prosjektet "Søndre side" måtte kostymeloftet igjen flyttes. Plassen vi hadde, ble brukt til heissjakt pluss et lite bøttekott. Kostymene ble flyttet til det tidligere arkivet som har inngang fra nordre rotunde på planet under nordre skorpe.

TG 2010/2014


Webansvarlige:
sit-web (a) samfundet.no
og Idar Lind

Rediger


Finner du feil eller mangler? Har du gode ideer? Kontakt de ansvarlige!