Nyheter

Om SIT

1910-2021:

Medlemmer
Verv
Teateraktivitet
Video, lyd, tekst
Revyhistorie
Visehefter
Indre liv

Om nettsidene

Kontakt ossKissmett (UKA 1963)


<<< Filliputt (UKA 1961) --- .. jo, ser du ... (UKA 1965) >>>

Last ned visehefte (4,9 MB)

Video (fra UKE-filmen):

Justitia
Delikat
Graverne

UKE-filmen (hos Adresseavisen - 13:07)

Fra Vår egen lille verden:

Tidlig på sekstitallet begynte for alvor nye strømninger å gjøre seg gjeldende i studentverdenen, som i samfunnet forøvrig. I revytradisjonen i Trondheim kom et markert skille i 1963, med Kissmett. Formmessig var denne revyen noe helt nytt, ikke bare i Trondheim, men i norsk sammenheng i det hele. (Forfatterkollegiet hadde vært på studietur til Danmark og hadde der sett revyen «Gris på gaffel», som var en sterk inspirasjonskilde.) Kostymene var svarte trikoter som ble supplert med enkle tilskudd etter behov. Kulissene var minimale, enkle stillaskonstruksjoner og bare det aller nødvendigste av «realistiske» effekter ble tilføyd.

Tematisk og tekstlig bar revyen preg av at forfatterne tilhørte en generasjon som hadde sett konsekvensene av den kalde krigen, blokkdannelsene og kommunistforfølgelsene, og som så med skepsis på visse utviklingslinjer i det moderne Norge.

 Noe budskap i klartekst kom aldri, men hentydningene var gjort med en presisjon som ikke levnet tvil om at det var kriritikk av et Vesten som forfatterne oppfatta som inhumant, uniformerende til umenneskelighet og hyklersk i forhold til sine idealer om lykke og harmoni. Ikke minst er dette demonstrert i sketsjen «Blokkens ansikt», der det heter at «Norge er et fritt og udelelig rike der det skal herske ro etter klokken treogtyve». Revyen skildrer en verden for og av profitører, symbolisert i visa «Graverne».Revyen ble tatt med til Oslo og spilt på Folketeateret (Operaen)

Forfatteren av "Vår egen lille verden" har bommet litt på fakta. En av forfatterkollegiets medlemmer har kommentert i ettertid at de ikke var på studietur til Danmark. Derimot hadde en annen av forfatterkollegiets medlemmer, Ulf Lyngar,  fått tak i en LP-plate fra den danske revyen "Gris på gaffelen". En dag i vårsemesteret kom han triumferende inn på SIT-hybelen, viftet med platen og proklamerte: Her har vi revyen! Platen ble naturligvis studert inngående.

Det skal også innskytes at den amerikanske satiriker Tom Lehrer var en stor inspirasjonskilde, også når det gjalt det musikalske. Opptil flere av melodiene hans ble regelrett "stjålet". Man var ikke så nøye med opphavsrettigheter og denslags. Det skapte noen komplikasjoner da revyen ble utgitt på plate, en LP i serien "Philips´ upopulære". Produsent for platen var den dengang helt ukjente Rolv Wesenlund.

UKE-daljen fikk et etterspill. På grunn av sterke protester spesielt fra kristlig studentlag mot bruken av kristne symboler i UKE-sammenheng, måtte UKE-styret tilslutt få preget nye daljer. Denne finnes derfor i to utgaver. Originalen var en del av kulissene til visa Graverne, mens erstatningen var skålvekt og sverd til fru Justitia i åpningssekvensen. Turné-daljen ble en lyskaster fordi en Regi-gutt sovnet mellom to forestillinger og fikk derfor ikke stilt inn denne spotten som var et viktig element i starten på revyen.

Plakaten ble tegnet av arkitektstudent Finn Kolstad, og de fleste illustrasjonene i viseheftet var det arkitektstudent Tatjana Zaitzov, "Tanja", som tegnet.

Det gamle revyteppet med bilde av Trondhjem var gått helt i oppløsning, og ble sydd nytt til revyen i ´63. Det var kostymesjef Åse Bakken assistert av Kirsti Knudsen som sørget for dette.

Revyen og alle nummer hadde dekknavn. KISSMETT hadde dekknavnet "Sterpoturk". Dekknavnet skulle likne på det virkelige navnet i både form og rytme. Enkelte har derfor hevdet at forfatterkollegiet i utgangspunktet hadde tenkt seg et annet UKE-navn. Et av de store fellesnummerne i revyen het HYSTERIL. Kunne det ha vært opphav til "Sterpoturk"? Men ingen i forfatterkollegiet kan huske at noe annet navn ble diskutert. Navnet KISSMETT fant teatersjefen ved å bla på måfå i en ordbok der "kismet" (et tyrkisk ord) oversettes med "skjebne" (ref. UKE-navnet Næmesis)

TG 2010


Galleri:

Fakta:
Kissmett (UKA 1963)

Framført: Høst 1963
Lokale: Storsalen
UKE-revy
Kostymesjef:
Åse Bakken Brovoll

Kulissesjef:
Gisle Jakhelln

Rekvisitør:
Ivar Lykke

Skuespiller :
Knut Fabritius

Skuespiller:
Annama Glende
Anne Sæterdal
Brit Elmenhorst
Eli Holmgren
Johan Smith Meyer
John Kristoffersen
Kari Nissen
Karl Eidsvik
Niels Torp
Nils Aars Nicolaysen
Nina Haffner
Njål Arge
Per Hartvig
Tore Tunold
Truls Gjestland
Øyvind Gunnarsjaa


Webansvarlige:
sit-web (a) samfundet.no
og Idar Lind

Rediger


Finner du feil eller mangler? Har du gode ideer? Kontakt de ansvarlige!