Nyheter

Om SIT

1910-2021:

Medlemmer
Verv
Teateraktivitet
Video, lyd, tekst
Revyhistorie
Visehefter
Indre liv

Om nettsidene

Kontakt ossCharivari (UKA 1923)


<<< Rah-ta-tah (UKA 1921) --- Bing Bang (UKA 1925) >>>


Last ned visehefte (1,0 MB).

Lydopptak, nyinnspilling fra 1967:

Duet - Per og Norma (med Dagfinn Eckhoff og Tore Tønseth)
Fra Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år:

Da «Charivari» blev opført som studenterukens revy høsten 1923, fikk samfundet og byen se hvad Odd Nansen dudde til for alvor. For nu var han blitt teatersjef og gav hele revyen av sitt overdådige opkomme av humør og skapende fantasi. Også denne gang stod teatermaler Egeberg for dekorasjonene, og alle de bærende krefter var prøvede studenterskuespillere som «Pætti», «Tit», «Aage P.» (borgerlig navn nu Aage Elmenhorst) (Foto: Odd Guttormsen og «Aage P.»), det var lite av ny tilførsel. Revyens høidepunkt var Svartedauens inntreden i «Elgeseter Felleskloster», en helt moderne sammenstilling av forvorpen sorgløshet og straffende nemesis. - Også denne gang var Asbj. Lindboe den inspirerende og nu så erfarne instruktør.
Fra Studenter i den gamle stad:

Høsten 1923 kom «Charivari», preget i meget av Odd Nansens forfatterfantasi. Revyen hadde et forspill, 3 akter og et efterspill, noe som i det trange Cirkus skapte store vanskeligheter for Regi (Fotonote: Institusjonen «Regi» forlanger selv denne stavemåte, men det uttales «Re´sji».), ikke minst fordi instruktøren hadde funnet på at skiftning en mellom forspillet og 1. akt skulle foregå for åpen scene og i mørke. 1. akt foregikk i «Elgeseter felleskloster», hvor en rekke skikkelser fra Norgeshistorien holdt kalas, som brått avbrytes av «Svartedaudens» plutselige tilsynekomst, og gjennom et resitativ i sterke farver bebuder han de kommende redsler. Som Georg Brochmann treffende sier: «en helt moderne sammenstilling mellom forvorpen sorgløshet og straffende Nemesis». Den vise som slo best an, var «Sportsidioten», (Medaljer vil jeg ha). Men duetten mellom studenten Per (iført snibel, dusk, sverd og skjold) og nonnen Norma - skrevet av Odd Nansen og brilliant sunget av Aage P. og Odd Guttormsen, ble veldig populær. Han begynner:

Lille du, si mig nu
om du tør for Paven,
ta en tur i Guds natur
ut i Klosterhaven.

Og hun svarer tilslutt:

Kyss mig, Per! Enda mer!
Aa, hvor det var deilig,
Og så får jeg enda fler
når det blir beleilig.

De charmerende ord til en innsmigrende melodi gikk som en farsott på ungdomsballer over hele landet.Fakta:
Charivari (UKA 1923)

Framført: Høst 1923
Lokale: Cirkus
UKE-revy
Instruktør:
Asbjørn Lindboe

Skuespiller:
Aage Elmenhorst
Harald Skagen
Henrik Lassen Kiær
Odd Guttormsen
Odd Nansen


Webansvarlige:
sit-web (a) samfundet.no
og Idar Lind

Rediger


Finner du feil eller mangler? Har du gode ideer? Kontakt de ansvarlige!