Nyheter

Om SIT

1910-2021:

Medlemmer
Verv
Teateraktivitet
Video, lyd, tekst
Revyhistorie
Visehefter
Indre liv

Om nettsidene

Kontakt ossJazz (UKA 1919)


<<< Baccarat (UKA 1917) --- Rah-ta-tah (UKA 1921) >>>


Last ned visehefte (0,8 MB).

Lydopptak, nyinnspillinger fra 1967:

Hadjet-Larschens vise (med Tor Jemtland)
Bertin Margs Vise (med Arve Herrem)
Aktiemæglerens vise (med Ole Christian Johnsen) 


Studentene hadde nå solgt sitt faste lokale Cirkus tilbake til kommunen og måtte leie bygningen under UKA. Dette førte til at prøvene måtte gjennomføres etter kl. 11 om kvelden. Jazz var den eneste UKE-revyen som ble gjennomført uten Sousa-marsjen Stars & Stribes som innledning. Revy-navnet ble uttalt Sjess. Forbudstiden satte sitt preg på revyen gjennom hele tre nummer: avholdsmannens, hjemmebrennerens og det hemmelige forbudspolitiets viser. (Kilde: Ole Peder Arvesen i NRK 1967.)


Fra Vår egen lille verden:
Jazz
(1919) var en bekreftelse på at Trondheimsrevyene hadde funnet sin form. Revyene hadde et begrenset antall geografisk bestemte scenebilder, der ei rekke kjente personer og hendelser var involvert. [...] Gjennom den usammenhengende handlinga gikk det alltid en student som på ulikt vis ble involvert i det utroligste. Og som store høydepunkter ventet publikum alltid drikkevisa, studentvisa og Trondhjemsvisa.


Fra Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år:

Så kom «Jazz» med åpningen av studenteruken 29. november - en ny seier, en ny landevinning. Linjen fra «Baccarat» var ført videre. Teatersjef var nu Hans Jacob Nilsen, som alle kjente under seiersnavnet Rocambole, Asbjørn Lindboe instruktør. Begge hadde roller som skuespillere, Nilsen som «massemorderen Hadjet-Larschen» og Lindboe som aksje-megler (tegning: Kursen går ned, den da-da-daler!).

(Foto: Josef Grimelund som «Fiorella» og Arne Johnsen.)

Rammen om «Jazz» var «fredskonkurransen» i Versailles, Wilson og de 14 punkter. En så ram og sterk satire hadde studentene aldri før innlatt sig på. Da presisdent Wilson antydet at tyskerne jo også på sett og vis var mennesker, brukte Clemenceau klubben og henstilte til Wilson å bruke parlamentariske uttrykk. Og når Wilson fremlegger sitt program, er det i en vise, hvor han bl. a. synger:

Hallens kanoner
blev gjort til makaroner.
Når de blir sendt til Tyskland,
blir det mat så det forslår.
Det er litt tungt fordøielig,
men Tyskland er så føielig,
og det kan jeg forresten ikke hjelpe for.

Forfatterkollegiet denne gang var Hans Jacob Nilsen, Olav Trætteberg, Edgar B. Schieldrop, Øyvin Lange, Asbj. Lindboe og Ole Vilhelm Berg, som særlig hadde æren av det flotte resitativnummer.

Av nye studenterskuespillere var det særlig to man hadde grunn til å glede sig over og vente sig mer av senere, det var Tit Kjær og Åge Pedersen (senere Elmenhorst). Kjærs genre var det folkelig trønderske, mens Åge Pedersen viste store muligheter i flere «fag». Olav Trætteberg som Clemenceau (foto til høyre, i midten bak) og omvendt alkoholiker var også meget populær.

Foto under: «Jazz» 1919, første akt. Kontrolløren (Tit Kjær), Charlie Chaplin (Gulbrandson), Clemenceau (Trætteberg), Wilson (Bjune), eskimoen, representant for «det forstørra Norge» (Ivar Mauritz-Hansen).Foto under: Sluttscene i «Jass» 1919. Den yndige dame Fiorella (Josef Grimelund) har ungdomspresten Smøre Salvesen (K. F. Oppegaard) knelende for sig. Bakermester Gauck (Brandtzæg) med terrier på, armen, president Wilson (Bjune) har definitivt mistet sine 14 punkter. Sultekunstneren Bertin Marg (Øyvin Lange) lesker sin tørst, mens politifullmektig Hallhohn (Trætteberg) er overforfrisket.

Mer i Studenter i den gamle stad.


Fakta:
Jazz (UKA 1919)

Framført: Høst 1919
Lokale: Cirkus
UKE-revy
Forfatterkollegiet:
Asbjørn Lindboe
Edgar B. Schieldrop
Hans Jacob "Rocambole" Nilsen
Olav Trætteberg
Ole Vilhelm Berg
Øyvin Lange

Instruktør:
Asbjørn Lindboe

Skuespiller:
Aage Elmenhorst
Anton Brandtzæg
Arne Johnsen
Asbjørn Lindboe
Hans Jacob "Rocambole" Nilsen
Harald Skagen
Henrik Lassen Kiær
Ivar Mauritz-Hansen
Josef Grimelund
Olav Trætteberg
Øyvin Lange


Webansvarlige:
sit-web (a) samfundet.no
og Idar Lind

Rediger


Finner du feil eller mangler? Har du gode ideer? Kontakt de ansvarlige!