Nyheter

Om SIT

1910-2021:

Medlemmer
Verv
Teateraktivitet
Video, lyd, tekst
Revyhistorie
Visehefter
Indre liv

Om nettsidene

Kontakt ossHuttetu (1915)


<<< Maxis (1913) --- Baccarat (UKA 1917) >>>

Last ned visehefte ( 2,5 MB).

Fra Vår egen lille verden:

Vårsemesteret 1915 ble en bearbeidd utgave av Det store Lodd (som året før hadde ført til stort rabalder i Samfundet) satt opp under navnet Huttetu. Revyen ga underskudd, og velvillige fruer fra Trondheims societet berget Samfundets økonomi med en basar med variete samme høst.Fra jubileumsboka Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år av Georg Brochmann (mer):

Onsdag den 3. februar 1915 kom premièren på den lenge efterlengtede revy, som fikk navnet «Huttetu!» Den var i virkeligheten en lokalisert og opkokt utgave av den samme som det vårsemestret 1914 var sånt leven om  (mer). Men gleden var jo stor over at Studentersamfundets Teater var kommet i aksjon igjen. Sidestilles med «Maxis» kunde «Huttetu!» ikke, hverken hvad manuskript eller opførelse angår. Det var førkrigsstudentens mentalitet man møtte, den nu noe forslitte pengeløshet og det noksom glade studenterhumør. At det hadde rast en verdenskrig et halvt år var ikke godt å merke.

Av nye studenterskuespillere som man la merke til var Anton Marius Lund i «gjennemgangsstudenten»s rolle. Hans partner, teatersjefen Johan Arent Bakke (Drammen) var meget god som visesanger. Himberg-Larsens og Aspelins Ibsen-Bjørnson-duett var en fornøielig og i musikalsk henseende ytterst selsom prestasjon. Tross ganske stor stemning på premièren var det snart ganske klart at noen virkelig suksess var det ikke - sluttregnskapet viste 500 kroner i - underskudd. En kalamitet som skyldtes
at man dog i «Maxis»´ fotspor på turne til Møre-byene. Det skulde bli den siste teaterturne i egentlig forstand. De senere års «gjestespill» i Oslo er jo noe helt annet.

Foto til høyre: Brynild Bakke (Halden, i motsetning til Johan Arent Bakke (Drammen)) og gjennomgangsstudenten Anton Marius Lund.)

Foto under: "Huttetu!" 1915. På scenen sees fra venstre: Himberg-Larsen (som Ibsen), Anton Marius Lund, Jens Thornton, Erling Riis (som tankeleseren Knudsen), Joham Arent Bakke (Drammen), Brynild Bakke (Halden, som dame), Olav Holst, Christian Hellesen (sittende), overlærer Blehr og Thor Knudsen i frimurerkitler, Solberg, Holtan, Aspelin (som Bjørnson). Stående i forgrunnen: Orkestrets dirigent Kolbein Sydnes.

Fakta:
Huttetu (1915)

Framført: Vår 1915
Lokale: Cirkus
Revy
Dirigent:
Kolbein Sydnes

Koreograf:
Sissi Tønseth

Skuespiller:
Anton Marius Lund - Gjennemgangsstudenten
Brynild Bakke - ekspert på dameroller
Christian Hellesen
Christian Solberg
Erling Riis
Jens Thornton
Johan Arent Bakke
Ola Himberg-Larsen
Olav T. Holst
Tor Knudsen


Webansvarlige:
sit-web (a) samfundet.no
og Idar Lind

Rediger


Finner du feil eller mangler? Har du gode ideer? Kontakt de ansvarlige!