Nyheter

Om SIT

1910-2021:

Medlemmer
Verv
Teateraktivitet
Video, lyd, tekst
Revyhistorie
Visehefter
Indre liv

Om nettsidene

Kontakt ossMaxis (1913)


<<< Alt for Norge (1912) --- Huttetu (1915) >>>

Last ned visehefte fra Studentersamfundets Theater (Oslo) sin kystturné 1910 ( 9,4 MB).
Fra Vår egen lille verden:

[Med premiere 5.mars] ble Maxis oppført i Samfundets nyervervelse Cirkus. Suksessen var [...] formidabel, Maxis ble i alt oppført 20 ganger. [...] Maxis hadde 21 roller, orkesteret besto av 30 mann - og studentene var 200 i antall.


Fra Studentersamfundet i Trondhjem gjennem 25 år:

Den 5. mars var det première på «Maxis» på samfundsscenen i Cirkus, og det blev en stormende suksess. Riktignok var hele revyen med sine glimrende viser importert, og gjennemgangsfiguren student Rask blev spilt av en elev av Trondhjems tekniske Læreanstalt, Arnfin Heje, men ellers var det hele satt i scene og spilt av Trondhjem-studentene. Selv de som hadde oplevd «Maxis» spilt av Kristiania-studentene, måtte innrømme at denne opførelse i Trondhjem snarere lå over enn under det revyens skapere i Kristiania hadde prestert. Og det gjaldt også de viser som blev diktet til i den lokaliserte og aktualiserte Trondhjem-utgave.

«Maxis» blev spilt, for tyve fulle hus i «Cirkus»; og da den sluttet, var det intet som tydet på at revyen ikke kunde ha vært spilt tyve ganger til. Efter nutidens målestokk blev overskuddet ikke så svimlende - 3000 kroner bragte «Maxis» inn i samfundets kasse - men man skal huske på at kronene var større dengang. Det mest forbausende er jo at selv ikke en turne til Møre-byene med hele 30 mann i teatret og orkestret, en affære så svær at selv ikke de største teatre i Norge hadde tort innlate sig på det i dag, ikke gikk med underskudd, men bragte inn netto 300 kroner.

Hvem var så heltene fra «Maxis»? Det var nettop det fine at det var alle sammen, selv om rollene kunde være større og mindre, innsatsen bedre eller verre, «Maxisgutta» gjorde alle sitt beste og opviste et samhold og et kameratskap over hele linjen som neppe har vært bedre i samfundsteatrets rike historie. Tor Knudsen og Olav Holst (foto til høyre) skal dog ha hovedæren for sukcessen. Einar Wennesland står også i en særstilling. Den begavede unge mann hadde utpregede artistiske evner, men hans død 1914 gjorde en bratt ende på de lyse fremtidsplaner. Men ellers vilde det være likefrem urettferdig å nevne navn når man ikke kan nevne alle. [Under] vil man kunne lese navnene på de fleste av «Maxisgutta».


Foto: Olav T. Holst som Petter Smart.
Foto under, f. v.: På scenen: Broch Due (Alfe), Lexow (Selvangivelsen), Knut Lunde (Tyrihans), Bakke («Halden» som prinsesse), Gulliksen (Kongen), Solberg (Massiva), Olav Holst (Peter Smart), Sommerfeldt, Bakke («Drammen») og Findahl (trollet), Arnfin Heje (prinsen), Wennesland (Fantasiens gudinne), Holmboe (Nigger-Hansen), Schistad (Nordpolens gudinne), Thornton (Madam Pedersen), H. W. Lund (Alfe). I orkestret sees bl. a. Syvertsen (fløite), Arentz, Lentschow, Børsum, Svanøe (førstefiolin), Lunder (klavér), Lefring (bass), Blikstad (dirigent), Tor Knudsen (teatersjef), Kaaran (orkesterformann), Dignæs (cello), Talle, Brown, Eeg-Henriksen, Arneberg (annenfiolin), Blehr, Wilhelmsen, Moxnes.Fakta:
Maxis (1913)

Framført: Vår 1913
Lokale: Cirkus
Revy
Koreograf:
Sissi Tønseth

Musiker:
Tor Knudsen

Skuespiller:
Arnfin Heje - student Rask
Christian Solberg - Masiva
Einar Wennesland - Fantasiens gudinne
Jens Thornton - Madam Pedersen
Johan Arent Bakke
Knut Lunde - Tyrihans
Olav T. Holst - Petter Smart
Ole Lind Schistad - Nordpolens gudinne


Webansvarlige:
sit-web (a) samfundet.no
og Idar Lind

Rediger


Finner du feil eller mangler? Har du gode ideer? Kontakt de ansvarlige!