Ole Haugan

1946
VOSSProduksjon:
- Ønsker oss bare ei framtid.
   (Ungdomsbok 1982)
- Vår tur nå.
   (Ungdomsbok 1984)
- Rita.
   (Ungdomsbok, Cappelen 1987)