Artiklar
Norrøn
   mytologi

Skribentar
Heimesider
Forfatteren
Studentteater
Supermaria
Om skrift.no
Idar Lind

· Heimeside: lind.no · E-post: idar@lind.no ·

Eg lever av å skrive romanar, teaterstykke, songtekstar, sakprosa - strengt tatt av å skrive innafor alle tekstsjangrar. Dessutan har eg sia 1995 vore aktiv med ulike prosjekt på internettet, noko denne nettstaden er eitt av fleire eksempel på.
Ansvarlig :
Idar Lind

Logg inn

© Den namngitte opphavsmannen / The named writer