Artiklar
Norrøn
   mytologi

Skribentar
Heimesider
Forfatteren
Studentteater
Supermaria
Om skrift.no
Bjørn-Erik Hanssen · (f. 13.01.1952) ·
Heimeside: manusforfatter.no ·

(Viser inntil 5 artiklar. Endre til: 10)


12.03.2010 (Fra Panserkameratenes Småskrift nr. 4):

Bjørn-Erik Hanssen : Distansenes rytme - en analyse av skøyteløpingens ekstatiske potensiale

Som vi alle vet, er skøyteløp noe helt annet enn skøyteløperens tilsynelatende formålsløse sirkling rundt is-ovalen. (Se Samtiden nr. 1 1994: Dr. philos Stein E. Johansen: Skøytesportens hvite magi - en virtuell mysterieinnvielse.) Som dokumentert i ovenstående artikkel, kan skøyteløpingen sammenlignes med et urgammelt rituale. Løperen går slett ikke i sirkel, men beveger seg, som i tidligere tiders og kulturers fruktbarhetsritualer, i en bevissthetsmessig spiral. Som det heter hos Johansen: «For hver runde utvikles livets drama i en hegeliansk «Aufhebungs»-prosess; for hver runde løftes løperen mer opp fra verden omkring og dras med sentripetal magi nærmere mysteriets sentrum.»

Les hele artikkelen her: http://www.manusforfatter.no/skoeyter/distans.html.
Ansvarlig :
Idar Lind

Logg inn

© Den namngitte opphavsmannen / The named writer