Artiklar
Norrøn
   mytologi

Skribentar
Heimesider
Forfatteren
Studentteater
Supermaria
Om skrift.no
Artikkel 11-15 av 28 · <<< Vis artikkel 6-10 · Vis artikkel 16-20 >>> (Viser inntil 5 artiklar. Endre til: 10)
12.05.2013 · Oppdatert 15.05.2013:

Norrøn mytologi : Yggdrasil (Yggdrasill)

Om dei mytologiske referansane i Håkon og Kark. (Tekst Idar Lind, musikk Frode Fjellheim.) (korsvikaspillet.no)


Ask veit eg står
heiter Yggdrasil
høgt tre, vatna
med kvitande våg
Derfrå kjem dogg
som i dalane fell
Han står alltid ... (+++)

11.05.2013 · Oppdatert 15.05.2013:

Norrøn mytologi : Yme (Ymir)

Om dei mytologiske referansane i Håkon og Kark. (Tekst Idar Lind, musikk Frode Fjellheim.) (korsvikaspillet.no)


Av kjøtet til Yme
vart jorda skapt
berg det vart av beina
himmel av den rimkalde
jotun-hausen
av blodet bårut sjø

Verset som opnar Håkon ... (+++)

11.05.2013 (Først publisert på nettstaden magasinett.no, 1997) · Oppdatert 13.05.2013:

Idar Lind : Soga om Tormod Kark

Denne artikkelen vart skrive mellom den første oppføringa av Håkon og Kark (Korsvikaspillet) i 1995 og publiseringa av romanen «Kark» (Det Norske Samlaget 2000).


Eg skulle gjerne ha snakka med Kark, mannen som Christian Krohg teikna to gongar til Snorre Sturlussons kongesoger. På den eine teikninga står Kark med spade over aksla, klar til å greva holet der han og ... (+++)

05.12.2012 (Kronikk i Adresseavisen 6.12.2012):

Idar Lind : Litteraturhus i Trondheim

Det er mange grunnar til å etablere eit sjølstendig litteraturhus i Trondheim, her er tre: 1) Gi publikum eit tilbod som er eit supplement til det eksisterande, ikkje ein konkurrent. 2) Styrke og utvikle det litterære miljøet i regionen. 3) Generere nye inntekter innafor kulturnæringa litteratur.


I debatten er det skapt inntrykk av at andre aktørar allereie fyller den rolla som er tiltenkt det planlagde litteraturhuset. Dette er ei grunnleggande misforståing på mange nivå. Kort oppsummert: Dei ... (+++)

08.05.2012 (Kronikk i Adresseavisen 9.5.2012):

Idar Lind : Hans Rotmo, «de» og «vi»

Da karikaturen Stutum dukka opp i NRK i 1972, var det som ein parodi på dei fordomsfulle haldningane som året etter fekk sitt eige parti. Ti år seinare slo humorgruppa Banana Airlines gjennom med songar på gebrokkent innvandrarnorsk. Mange har undra seg over at Hans Rotmo no står fram som ei krysning av desse to fenomena. Det gjer ikkje eg.Eg har følgd karrieren til Hans Rotmo sia hausten 1973, da Vømmøl-universet dukka opp i norsk radio. Eit par år etter hadde vi den første ... (+++)

Ansvarlig :
Idar Lind

Logg inn

© Den namngitte opphavsmannen / The named writer