Artiklar
Norrøn
   mytologi

Skribentar
Heimesider
Forfatteren
Studentteater
Supermaria
Om skrift.no
Idar Lind · (f. 23.9.1954) ·
Heimeside: lind.no · E-post: idar@lind.no · Vis kva Idar skriv om Idar ·

Artikkel 1-10 av 14 · Vis artikkel 11-14 >>> (Viser inntil 10 artiklar. Endre til: 5 · 15)


05.09.2013:

Idar Lind : Grønt val (av Idar Lind)

Som ung miljøaktivist var eg med på å tape kampen om Alta-vassdraget. Som enda yngre var eg med på å vinne kampen mot atomkraft i Norge. Sigrane var færre enn nederlaga, ikkje minst fordi vi mot oss hadde eit tungt stortingsfleirtal av Arbeidarpartiet og Høgre.I dei delane av miljørørsla som eg var i kontakt med, oppfatta dei fleste seg som uavhengige av dei etablerte politiske blokkene. Noko anna var unaturlig, sjøl om Høgre hadde sine verdkonservative ... (+++)

05.12.2012 (Kronikk i Adresseavisen 6.12.2012):

Idar Lind : Litteraturhus i Trondheim

Det er mange grunnar til å etablere eit sjølstendig litteraturhus i Trondheim, her er tre: 1) Gi publikum eit tilbod som er eit supplement til det eksisterande, ikkje ein konkurrent. 2) Styrke og utvikle det litterære miljøet i regionen. 3) Generere nye inntekter innafor kulturnæringa litteratur.


I debatten er det skapt inntrykk av at andre aktørar allereie fyller den rolla som er tiltenkt det planlagde litteraturhuset. Dette er ei grunnleggande misforståing på mange nivå. Kort oppsummert: Dei ... (+++)

08.05.2012 (Kronikk i Adresseavisen 9.5.2012):

Idar Lind : Hans Rotmo, «de» og «vi»

Da karikaturen Stutum dukka opp i NRK i 1972, var det som ein parodi på dei fordomsfulle haldningane som året etter fekk sitt eige parti. Ti år seinare slo humorgruppa Banana Airlines gjennom med songar på gebrokkent innvandrarnorsk. Mange har undra seg over at Hans Rotmo no står fram som ei krysning av desse to fenomena. Det gjer ikkje eg.Eg har følgd karrieren til Hans Rotmo sia hausten 1973, da Vømmøl-universet dukka opp i norsk radio. Eit par år etter hadde vi den første ... (+++)


09.02.2012 (Adresseavisen 12.7.1978) · Oppdatert 17.10.2013:

Idar Lind : Sure feler og stor stemning på årets Tråilltamp-festival

Rapport frå festivalen Tråilltampen 1978. Sitat frå «Nordland fylkesleksikon»:
«Festivalen Trolltampen, gjerne skrevet Troilltampen, eller også Tråilltampen, ble første gang arrangert på Ulvsvågskaret, Hamarøy i Nordland, i 1973. [...] Etter tre år i Hamarøy ble festivalen flyttet til Storjord i Tysfjord, der den ble arrangert årene 1976-1981 (unntatt i 1980, da Nordland Vegkontor fikk satt en stopper, på grunn av trafikale forhold). [...]»
Meir på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Troilltampen

Artikkelen:


Storjord i Tysfjord, litt sør for Narvik, var i helgen åstedet for noe som må kunne kalles Norges største mønstring av viseamatører. Godt over 150 utøvere, enkeltvis og i grupper, ... (+++)

03.07.2011 (Avisa Sør-Trøndelag 2.7.2011):

Idar Lind : Gestapo-agenten frå Skaun

I avisa Sør-Trøndelag etterlyste 30.6.2011 ein lesar meir informasjon om ei ung kvinne på eit gammelt fotografi. Dette førte til at eg skreiv denne teksten:


Avisa Sør-Trøndelag hadde 30. juni ei etterlysing av informasjon om Marie Arentz. Eg er kjent med at det er familiemedlemmar som helst hadde sett at denne historia vart glømt, men eit internettsøk ... (+++)

29.08.2010 (Kronikk i Adresseavisen 28.8.2010):

Idar Lind : Håkon og Kark i motvind

Å lage friluftsspel i Trondheim er risikosport. Pålandsvind og horisontalt regn frå fjorden treng ikkje vera det største problemet, arrangørane må også takle media, sponsorar og politikarar.

Etter 21 år opplevde Korsvikaspillet i 2010 for første gong at ei forestilling måtte avlysast. Generelt gjorde juniklimaet sitt til at færre møtte fram for å sjå ei ... (+++)

26.05.2010:

Idar Lind : Sitatet: Facebook og Twitter

«Facebook og Twitter er avansert sladreteknologi, perfekt designet for språklig og sjelelig inkontinens.»

Marit K. Slotnæs
i Morgenbladet 21.-27. mai 2010

23.04.2010 · Oppdatert 30.04.2010:

Idar Lind : Melodien i en forsommernatt

I 1987, på plata Ludvigsens Hostesaft, song Gustav Lorentzen visa Meg om 100 år:


En oppspist brunost i en tom sekk,
det er meg om 100 år.
En utstoppet grevling, en flekk som er vekk,
det er meg om 100 år.
Det blir solgangsbris på kysten,
fjell og skoger står. ... (+++)

09.03.2010 (Kronikk i Adresseavisen 06.08.2009):

Idar Lind : Olavstein eller Frøyastein?

Adresseavisen har trykt ein serie kronikkar om den såkalla Olavsteinen. Interessant å merke seg er at forfattarane ikkje prøver å påstå at det nokon gong har vore kontakt mellom kong Olav Haraldsson og den konkrete steinen som i 2007 vart ført inn i Stiklestadkyrkja under ein sentralt godkjent prosesjon. Samtidig er det ein tendens til å formulere seg som om dette faktisk var tilfelle. Men kva om eventuelle krefter i steinen har eit heilt anna opphav?

Vi må slå fast at den lutherske norske kyrkja halvvegs har fått seg ein godkjent relikvie. Katolikkane deler leivningane etter helgenane inn i tre kategoriar, der den viktigaste naturlig nok er restar etter ... (+++)

08.03.2010 (Magasinett 1998):

Idar Lind : Rompa mi

I 1996 vart det gitt ut ei plate som for alltid skulle øydelegge mitt gode rykte som forfattar av songtekstar. Eg tenker sjølsagt på gruppa D.D.E., plata «Det går likar no» og songen «Rompa mi».

I åra etterpå har eg opplevd at songen min er blitt rakka ned på i avisene (for eksempel Dagbladet) og at han er blitt parodiert i beste sendetid på NRK1 («Lompa mi» med Øystein Bache og ... (+++)
Ansvarlig :
Idar Lind

Logg inn

© Den namngitte opphavsmannen / The named writer