GERD BRANTENBERG

 Litt om forfatterskapet
 Sekundærlitteratur
 BIBLIOGRAFI
 DRAMATIKK
 ENGLISH:
 Biography
 Books

 skrift.no er ein del av
 Litteraturnettet

Født 1941 i Oslo, oppvokst i Fredrikstad, artium ved Fr.stad Høyere Almenskole i 1960, Certficate of Proficiency og London Stage III ved Royal High Commercial Institute, Edinburgh 1961 og au pair i samme by et år, cand. philol. ved Universitetet i Oslo 1970 med engelsk hovedfag, historie og statsvitenskap. Lektor ved St. Hallvard Gymnas i Drammen 1971, Tårnby Gymnasium, København (1971-74) og Sinsen Gymnas/v.g.skole i Oslo (1974-82). Skjønnlittterær debut 1973. Fra 1982 forfatter på heltid - i perioder med Statens arbeidsstipend. Aktivist ved Kvinnehuset i København og Oslo (1972-83), bl.a. ved opprettelsen av Krisesenteret i Oslo og Kvindehøjskolen i Danmark og stiftelsen av Lesbisk Bevegelse i København (1974) og Oslo (1975). Styremedlem av Forbundet af 1948 i Danmark (1972-73) og Det norske Forbundet av 1948 (1975-6), tillitsvalgt i Norsk Lektorlag/Undervisningsforbundet (1978-82), styremedlem i Den norske Forfatterforening (1981-83) og medarrangør ved The International Feminist Book Fair (London 1984. Oslo 1986, Barcelona 1990 og Amsterdam 1992). Sammen med forfatterne Sonja Lid, Nina Karin Monsen, Margaret Johansen og forlagsredaktør Gunnel Malmstrøm var hun med på opprettelsen av Tverrlitterært Kvinneforum i 1978 og med i driften av forumet frem til nedleggelsen i 1991. Div. forfatterreiser i inn- og utland. Fast kronikør i Fredriksstad Blad fra 1990.

G.B.s produksjon omfatter 10 bøker/romaner, 2 skuespill/hørespill, 2 oversetterarbeider, div. kampsanger og noveller/bidrag til antologier. Alle romanene er oversatt til andre språk, tildels i store opplag. Satiren Egalias døtre fra 1977 er en internasjonal bestselger og har solgt i omkring 500 000 eksemplarer. Den er oversatt til 9 språk (svensk, dansk, tysk, hollandsk, engelsk/am., islandsk (delvis), finsk, italiensk og spansk) og er pr. 1996 under oversettelse til koreansk og serbisk.

Litt om forfatterskapet

Brantenberg er en feministisk forfatter med grunnleggende kritikk av patriarkat, heterosamfunn og kapitalisme, ofte i lattervekkende, satirisk form. Forfatterskapet er både av skjønnlitterær og faglitterær art, og hun benytter mange ulike genre. Det skjønnlitterære forfatterskapet kan foreløpig deles i to. De tre første bøkene er spydige, satiriske kampskrift. Satiren Egalias døtre gjør narr av mannssamfunnet gjennom en beskrivelse av fantasilandet Egalia der kvinnene har makten og undertrykker mennene. Men kvinnene skjønner ikke hva mennene bråker for. De har jo likestilling. Og dessuten er det bare naturlig at menn tar de tyngste jobbene (rengjøring og barnepass). De er jo sterkest. Egalias døtre ble Norges største boksuksess internasjonalt i 70- og 80-årene, og har pr. 1995 solgt i over 400 000 eksemplarer. I Sverige solgte den spontant i over 80 000 eksemplarer (1978) og i Tyskland i over l50 000 (1980). I USA benyttes boken mye på universitetene. På det norske forlaget (Pax) kom denne enorme suksessen som en overraskelse og boken var utsolgt på markedet i tre måneder før nytt opplag ble trykket. Men boken fikk begeistrede mottagelser også her, bl.a. av Ebba Haslund i Aftenposten. Boken er oversatt til en rekke språk, bl.a. finsk, italiensk, engelsk og spansk.

I Norge kom B.`s litterære gjennombrudd imidlertid først med St.Croix-triologien, og denne innleder også en ny tone og stil i forfatterskapet. Bøkene gir en skildring av de første 20 årene av etterkrigstiden, til dels under en kollektiv synsvinkel, men i stigende grad gjennom hovedpersonen Inger Holms øyne, og bygger i store drag på forfatterens eget liv. Trilogien skildrer barndom og oppvekst i Fredrikstad, au pair-tilværelse i Skottland og studietid i Oslo, og er en slags historiske romaner om vår nære fortid. Søken etter identitet, lengsel etter kjærlighet og tørsten etter og gleden ved kunnskap er sentrale temaer.

Romanen Favntak er en einstøing i dette bildet. Den foregår i feministmiljø i Oslo i slutten av 70-årene og beskriver et lidenskapelig kjærlighetsforhold mellom to kvinner i 40-årsalderen, hvorav den ene er gift og den andre lever sitt liv med andre kvinner i Kvinnebevegelsen. Romanen ble møtt av alt fra den største lovprisning til helslakt. B. har ellers jevnt over fått gode kritikker for sine bøker. Alle bøkene er oversatt til andre språk, og forfatteren har vært på flere store turnèer med dem, bl.a. i USA i 1986 og Tyskland i 1982 og 88.

B. har fått flere kulturpriser i sin hjemby Fredrikstad: Pølsemaker Fridtjof Halvorsens legat til almennyttige formål 1986, og Fr.stad kulturppris 1991. Andre priser: Mads Wiel Nygaards legat (1983), Thit-prisen i Danmark (1986), Sarpsborgprisen (1989), flere homopriser i Sverige og Norge, CamasiCora-prisen (Tverrlitterært Kvinneforums hederspris 1992) og på 50-årsdagen i 1991 ble hun utnevnt til æresmedlem av Det norske Forbundet av 1948 (I dag: LLH).

Sekundærlitteratur

En fyldig omtale om G. Brantenberg og hennes bøker finnes i boken 9 norske kunstnere, red. Eva Vallebrokk (1989), likeledes i Rune Wikstøl og Stein Fredriksen Det skeive mangfald - eit blikk på homo-Noreg (1993). Biblioteksentralen har utarbeidet en folder ved Åsne Hestnes - Gerd Brantenberg - et forfatterportrett med kort omtale av hver av bøkene. Se også bibliotekets folder Levende litteratur (1994) der forfatteren velger ti verker fra verdenslitteraturen og skriver om hvorfor hun skriver. Artikler/referanser finnes ellers i større verk som Nils Johan Ringdal Den norske Forfatterforenings historie (1994), Irene Iversen m.fl. Norsk kvinnelitteraturhistorie (1988?) og Kulturlivets Hvem er hvem? 1994. Anmeldelser og omtaler av de enkelte bøker finnes i forlagets arkiv. (Aschehougs forlag). Forfatteren gir også selv et innblikk i sitt forfatterskap i essaysamlingen Eremitt og entertainer.

BIBLIOGRAFI

Romaner, essaysamlinger:

Opp alle jordens homofile, (Gyld., 1973), roman - et skjønnlitterært kampskrift.

Egalias døtre, (Pax Forlag, 1977) roman, en satire senere dramatisert av forf. som dansikalen Egalia til musikk av Tor Halmrast, regi Sessa Sidselrud, Scene 7 (1982).

Ja vi slutter, (Pax Forlag 1978), roman, en røykeslutterdagbok.

Sangen om St.Croix, (Asch., 1979) roman, første bok i oppveksttriologi fra Fredrikstad.

Favntak, (Asch., 1983) roman.

Ved fergestedet, (Asch., 1985), roman, andre bok i trilogien.

På sporet av den tapte lyst, (Asch., 1986) med medforfatterne Lisbeth Nilsen, Astrid Torud, Bodil Espedal og Relsen Larsen. En motivstudie av kjærlighet mellom kvinner i nordisk litteratur og bøker oversatt til nordisk språk i dette århundre (1986).

For alle vinder, (Asch., 1989) roman, tredje bok i trilogien.

Eremitt og entertainer, (Asch., 1991) essaysamling.

Ompadorastedet, (Asch., 1992) ungdomsroman.

Bidrag til sakprosa- og debattbøker, bl.a.

Norsk litteraturs ulykkelige storesøster i Forfatternes litteraturhistorie (Gyld., 1980) om Camilla Collett

Litteraturen og kjønnskampen i Forslag til forandring, (Pax, ca. 1985.) Red.: Runa Haukaa.

Gresskaret i Eplet og blyanten (LNU 1987). Red.: Marit Anmarkrud, Kjell-Arild Madssen, Odd Martin Mæland og Laila Aase.

En mann kaster skygge i I min fars hus. Fjorten døtre forteller. (Pax 1988). Red.: Merete Alfsen.

Dagbok fra en forfattertuné i Forfatterspor, (1994) Red.: Ivar Larssen Aas/Thor Sørheim.

Med regnbuen som våpen, (Antinoos Forlag 1995) Red.:Jon Gunnar Arntzen. Festskrift til Karen-Christine Friele på 60-årsdagen. Fire bidrag: Toleranse, Kirken og de homofile, 25-årsjubileet for Christopher Street (tale i Spikersuppa, 1994), Homos trompet (prolog i Spikersuppa, 1983).

Fortellinger.

Anne og Anne kommer hjem til jul - en historie fra uvirkeligheten i Kjærlighet i rosebedet, antologi. (Grøndahl & Søn 1981)

Barnet som elsket fru Samulesen i Den sommeren, antologi ved Arngeir Berg. (Bedriftsøkonomisk forlag 1991)

Frøken Detektiv og de mystiske menn i Byen som sluttet å plystre, antologi med barndomserindringer fra Fredrikstad v/ Marit Aasbrenn, Atle Næss og Svein Skahjem. (Hvitveis forlag 1991)

Oversettelser

Asta Magni Lykkjen. Voldtekt - Ei bok om kvinneundertrykking (Pax, 1976) fra nynorsk til dansk på Tiderne skifter samme år. Titel Voldtægt - En bog om kvindeundertrykkelse.

Gerd Brantenberg. Opp alle jordens homofile (Gyld., 1973) fra norsk til engelsk på The Women`s Press, London, 1986. Titel. What Comes Naturally.

Dikt, Kåserier, mm.

Omkring 50 kampsanger og viser, prologer og leilighetsvers, de fleste upubliserte, men enkelte trykket i nordiske kvinnesangbøker.

Fast kåsør i NRK, P1 Som dagene går i flere omganger.

Fast kronikør i Fredriksstad Blad fra ca. 1990 og i månedsavisa BLIKK

DRAMATIKK

Nattradio i antologien Voksende fjell av trass (Tverrlitterært Kvinneforum, Eget forlag 1987).

Egalia, en kjønnssatire. Dansikal, Scene 7, 1982/83. Regi Sessa Sidselrud.


ENGLISH:

Norwegian novellist b.1941

Biography

Born in Oslo in 1941, grew up in Fredrikstad, a small industrial town in the south-east courner of Norway, student exam at Fredrikstad Grammar School in 1960, Certificate of Profieciency and London Stage III at the Royal High Commercial Institute in Edinburgh 1961 and au pair in this city the same year, graduated as cand. philol. (arts degree) at the University of Oslo in English language and literarure, history, and political science in 1970. High school teacher at St.Hallvard Gymnasium, Drammen, 1971, Tårnby Gymnasium, Copenhagen (1971-74), and Sinsen Gymnasium, Oslo (1974-82). Literary debut 1973. From 1982 a full time writer, in periods with a state scholarship. Feminist activist at the Women`s Houses in Copenhagen and Oslo (1972-83), among various activities were the initiation of the Refugee Centre for battered wives and rape victims in Oslo, the foundation of the Women`s High School in Denmark and the Lesbian Movements in Copenhagen (1974) and Oslo (1975). Board member of the Union of 1948 (gay organisation) in Denmark (1972-3), and The Norwegian Union of 1948 (Norwegian equivalent) (1975-6), trade union representative in the Norwegian Teacher`s Organisation (Norsk Lektorlag) (1978-82), board member of the Norwegian Writer`s Union (1981-83) and co-organiser of the International Feminist Book Fairs in London (1984), Oslo (1986), Barcelona (1990) and Amsterdam (1992). In co-operation with the writer colleagues Sonja Lid, Nina Karin Monsen, Margaret Johansen and publishing editor Gunnel Malmstrøm she participated in the foundation of the Literary Women`s Forum in 1978 and was active in its administration and activities till its end in 1991.

G.B. has been on a number of reading tours in Scandinavia, England, and Germany, and made a tour of the US and Canada in 1986 with her international bestseller Egalia`s Daughters. She is monthly columnist in Fredriksstad Blad (local paper) and Blikk (Oslo Gay News).

G.B.`s literary works contains 10 books/novels, 2 plays, 2 translations, various songs and short stories. All her novels have been translated into other languages, some of them in many editions.The satire Egalia`s Daughters from 1977, a satire of the sexes, has sold about 500, 000 copies. It has pr. 1996 been translated into 10 languages (Swedish, Danish, German, Dutch, English/American, Icelandic (partly), Finnish, Italian, Spanish (Castillian), and Korean) and is under translation into Serbian (1996).

Books

Opp alle jordens homofile (Oslo, 1973) Eng. title What Comes Naturally (London, 1986) - a gay coming-out story in the form of a sarcastic monologue.

Egalias døtre (Oslo, 1977) Am. title Egalia`s Daughters, (Seattle 1986), Eng. title The Daughters of Egalia (London 1985). A satire of the fantasy country Egalia where the women have the power and oppress the men.

Ja, vi slutter (Oslo, 1978). (Yes, we stop). German title Ohne Rauch geht`s auch (1988). A desperate smoke-ender`s diary.

Sangen om St.Croix (Oslo, 1979). (The Song of St.Croix). German title Mädchenwelten (Berlin 1982). First novel in a trilogy on the Norwegian post-war generation. Childhood years.

Favntak (Oslo 1983) (Embraces). German title Umarmungen (Munich 1984). The love story of a married woman and a lesbian in the feminist Scandinavian setting of 1978.

Ved fergestedet (Oslo, 1985) (At the quay) German title Am Pier (Munich 1993). 2nd book in the post-war generation trilogy. Teenage years.

På sporet av den tapte lyst, with co-writers. (Oslo 1986). (In remembrance of lusts past.) A literary motif study of love between women in European literature translated into/ or originally written in one of the Scandinavian languages in the period 1900-86. This lesbian literary history is based on a 5 year study of all the titles in question (l72 titles) and includes chapters on/ analysis of famous writers like Virginia Woolf, Karin Boye, Sappho, Sigrid Undset, and Radclyffe Hall, and lesser known authors of lesbian fiction.

For alle vinder (Oslo, 1989). Eng. title The Four Winds (Seattle, 1996). 3rd book in the post-war generation trilogy. Student years. The main character, Inger, works as au pair for a year in an Edinburgh family. She gradually comes to realize her strong love of other women.

Eremitt og entertainer (Oslo, 1991). Essays. (Hermit and entertainer). Articles and lectures on feminist, gay, and literary topics.

Ompadorastedet (Oslo, 1992). Children`s book. (The Ompadora Place). The story of a fantasy game played by two sisters.

Short stories and articles.

OM GERD BRANTENBERG:
 Litteraturnettet
 Norsk Forfattarsentrum

 Aftenposten
 Dagbladet

 Forfattarkatalogen    Tidsskriftet  'Forfatteren'    Spelkalender    lind.no  

webmaster@skrift.no (Idar Lind)